Kai Signature


Kai Body Wash | Apothecarie New York

Kai Body Wash

$38.00

Kai Body Lotion | Apothecarie New York

Kai Body Lotion

$38.00

Kai Bathing Bubbles | Apothecarie New York

Kai Bathing Bubbles

$29.00

Kai Body Butter | Apothecarie New York

Kai Body Butter

$52.00

Kai Body Buffer | Apothecarie New York

Kai Body Buffer

$40.00

Sold Out
Kai Reed Diffuser | Apothecarie New York

Kai Reed Diffuser

$78.00

Kai Deodorant | Apothecarie New York

Kai Deodorant

$24.00

Sold Out
Kai Skylight Candle | Apothecarie New York

Kai Skylight Candle

$48.00

Sold Out
Kai Travel Set | Apothecarie New York

Kai Travel Set

$49.00

Sold Out
Kai Perfume Oil | Apothecarie New York

Kai Perfume Oil

$50.00

Kai Nightlight Candle | Apothecarie New York

Kai Nightlight Candle

$26.00

Kai Shampoo | Apothecarie New York

Kai Shampoo

$34.00

Kai Room Linen Spray | Apothecarie New York

Kai Room Linen Spray

$56.00

Sold Out
Kai Hand Cream | Apothecarie New York

Kai Hand Cream

$21.00

Kai Gift Bag | Apothecarie New York

Kai Gift Bag

$98.00

Kai Eau De Parfum | Apothecarie New York

Kai Eau De Parfum

$78.00

Kai Conditioner | Apothecarie New York

Kai Conditioner

$34.00

Kai Body Glow | Apothecarie New York

Kai Body Glow

$36.00